PRESENTACIÓ

Cinema i Adolescència en positiu és una iniciativa de transferència de la Càtedra d’Educació i Adolescència Abel Martínez Oliva de la Universitat de Lleida adreçada de manera específica al treball amb joves i adolescents. La finalitat és proposar l’ús del cinema com a recurs docent contribuint a l’aprenentatge i reflexió sobre valors i drets i, especialment, aportar una mirada positiva de l’adolescència divulgant la teoria del Desenvolupament Positiu de l’Adolescència (DPA) – “Positive Youth Development”. En aquest sentit, totes les pel·lícules que proposa aquesta iniciativa van acompanyades de guies didàctiques per tal de poder aprofundir el treball de les pel·lícules i reflexionar de manera més profunda els aspectes més rellevants d’aquesta teoria. 

Aquesta quarta edició, presenta una singularitat que la diferencia de les anteriors edicions. Degut a les restriccions en els desplaçaments, la priorització d’activitats online i els tancaments o les limitacions d’aforament en esdeveniments culturals derivades de l’actual pandèmia originada per la Covid-19, s’ha replantejat el format presencial de les edicions anteriors. Un replantejament que ha donat l’oportunitat d’esdevenir una iniciativa més transversal i pròxima, adaptant-se a les necessitats de cada persona interessada i superant l’àmbit local. Així doncs, aquest nou format permet que; per una banda, que les guies didàctiques que s’ofereixen puguin ésser utilitzades per centres de secundària i d’altres professionals de tot el territori de Catalunya.  

D’altra banda, la diversificació dels objectius, amb la incorporació de la mirada sobre els valors i drets que apareixen en les diferents pel·lícules amplia el públic que es dirigeix i permet un treball transversal més enriquidor, esdevenint un interessant recurs pedagògic que acompanyi al docent en el treball guiat orientat en les competències bàsiques de “l’Àmbit de cultura i valors ètics” en els diferents cursos de l’Educació Secundària.  


DESTINATARIS

Cinema i Adolescència en positiu es dirigeix al treball en tots els centres d’educació secundària de Catalunya; als professionals que treballen i tenen contacte amb adolescents (mestres, educadors socials, juristes, personal de l’àmbit sanitari….); als futurs professionals que estudien en les Universitats catalanes; a la societat en general. Així doncs, la proposta està dirigida a tota la comunitat, ja que es pretén fomentar la consciència de la mirada positiva de l’adolescent. La persona és educadora i educant, i per això, cal crear espais de treball i consciència per aprendre a saber acompanyar els joves en el seu procés de creixement i desenvolupament en el seu entorn, com a subjecte actiu i compromès amb la comunitat on viu.  


PEL·LÍCULES AMB GUIES DIDÀCTIQUES

La selecció de les pel·lícules ha estat una tasca acurada per tal de cobrir diferents perspectives de desenvolupament positiu, valors i drets.  A  l’apartat “Llistat de Pel·lícules” es presenten els films que ofereix aquesta nova edició amb les recomanacions per treballar-les tenint en compte els diferents cicles de l’educació secundària.


MATERIALS I RECURSOS

El model de Desenvolupament Positiu de l’Adolescent (DPA), en anglès Positive Youth Development (PYD) neix als EEUU durant els anys noranta amb el propòsit de canviar la tradicional mirada negativa cap a l’etapa adolescent i arriba a Espanya a principis del segle XXI. Fins fa poc temps, gairebé tots els estudis sobre adolescència anaven enfocats a les conductes problemàtiques d’aquest col·lectiu com el consum de drogues o la violència, degut a la visió sovint distorsionada de la societat envers els i les adolescents, fet que avui dia perdura en molts aspectes.  

El model DPA és una teoria complementària a aquest model tradicional centrat en el dèficit, però amb l’obvietat que el nou model destaca per la importància de desenvolupar les potencialitats i competències dels nostres joves centrant-se en allò positiu per empoderar-los i facilitar una transició exitosa cap a l’adultesa. D’aquesta manera, es produeix un doble efecte: a la vegada que es realça la importància de destacar i desenvolupar allò positiu que tots els adolescents tenen, es produeix una reducció i prevenció de les conductes problemàtiques que poden sorgir durant aquesta etapa.  

Definitivament, creiem que treballant des de les potencialitats dels adolescents, ajudant-los a créixer i a conèixer-se a ells mateixos, podem arribar molt més lluny que fixant l’atenció en els factors de risc que poden aparèixer durant l’adolescència. 

Aquesta quarta edició, tal i com s’ha comentat anteriorment, incorpora nous objectius de treball per tal que l’activitat pugui respondre a finalitats diferents. Així, a banda de l’objectiu principal d’aportar una mirada positiva de l’adolescència divulgant la teoria del Desenvolupament Positiu de l’Adolescència (DPA), s’afegeix: 

 

 • Una perspectiva jurídica encarada al coneixement i reconeixement dels drets personals, familiars i socials dels adolescents i joves; 
 • Igualment, les Guies Didàctiques s’orienten a treballar les següents competències bàsiques de l'”Àmbit de cultura i valors ètics” en els diferents cursos de l’Educació Secundària Obligatòria 
  • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes (conèixer les lleis i les seves implicacions ètiques i els drets i deures en l’àmbit familiar, escolar i social 
  • Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans 
  • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi 
  • Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores 
  • Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences  
  • Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau… 


GUIES DIDÀCTIQUES

Aquesta quarta edició ofereix 15 pel·lícules, les quals cada una d’elles s’ha elaborat Fitxes i Guies pel treball per l’estudiantat i Guies pel professorat. Totes elles molt més detallades i amb el suport teòric per facilita el treball tenint en compte els diferents moments: abans del visionat, les guies ofereixen el marc teòric de treball; durant el visionat s’ofereix orientacions a tenir en compte per la seva visualització; i després del visionat s’ofereixen les propostes de treball per tal d’extreure’n de la pel·lícula el màxim possible de reflexions, qüestions, valoracions i aprenentatges.  

Els professionals-professorat de secundària o altres professionals interessats poden sol·licitar les guies didàctiques (que se li proporcionaran de manera online) al botó de la part superior d’aquesta pàgina “Sol·licita les guies”


INFORMACIÓ

Comitè organitzador: Maria Àngels Balsells, Neus Cortada, Eduard Vaquero, Aida Urrea, Assumpta Estrada, Anna Massons, Arnau Erta, Alícia Borrego, Laura Fernàndez, Maria Alba Forné, Robert Izquierdo i Betlem Armengol.

Contacte: educacioiadolescencia@udl.cat 


ORGANITZA

COL·LABORA

                   

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies