UN MODEL D’ACCIÓ EDUCATIVA PER LA REUNIFICACIÓ FAMILIAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DES DE L’ENFOCAMENT DE LA PARENTALITAT POSITIVA (FRAME + P).

La finalitat d’aquesta investigació és la de contribuir al coneixement científic dels processos socioeducatius de les famílies en situació de separació provisional – durant l’acolliment i la reunificació – així com contribuir a transformar les pràctiques professionals dirigides a fomentar la parentalitat positiva en la protecció a la infància ia l’adolescència. Els objectius són: (a) analitzar els itineraris de les famílies i els menors que es troben en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència quant als seus processos de Reunificació; (B) definir un model integral d’acció socioeducativa en processos d’acolliment i de reunificació familiar encaminat a fomentar la parentalitat positiva en la protecció de la infància i adolescència; (C) establir el procés, les fases i els seus continguts per promoure el desenvolupament de la parentalitat positiva i fomentar els processos de participació de tots els membres de la família; i (d) identificar els elements substantius per a l’articulació de les estratègies grupals i les estratègies individualitzades centrades en la família durant els processos d’acolliment i de reunificació

Protecció a la infància, adolescència i família, reunificació familiar, metodologia grupal, competències parentals, parentalitat positiva, participació, intervenció socioeducativa

DRETS DE LA INFÀNCIA I CIUTADANIA GLOBAL A LES FACULTATS D’EDUCACIÓ

La finalitat de la recerca és la incorporació de l’enfocament de drets en la formació inicial dels professionals de la educació de les Facultats d’Educació de les Universitats Catalanes. L’objectiu del projecte és la posada en pràctica de “Los derechos de la infància y la ciutadania global en las facultades de educación. Propuesta formativa para las titualciones en educación’ per tal d’avaluar-ne el disseny, la implementació i els resultats. Aquesta acció permetrà elaborar propostes de millora del document, així com avançar en la difusió dels drets de la infància i la ciutadania global en la formació inicial dels professionals de l’educació. Des del 2010, la Universitat de Lleida col·labora amb UNICEF Comité Español per tal d’aconseguir el propòsit d’introduir els drets de la infància i el seu model pedagògic en l’àmbit educatiu. Des del 2010 s’han succeït diferents convenis finançats per la Fundació UNICEF Comité Español i cofinançats per l’AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), que, una vegada iniciada la Càtedra, han passat a formar part de les seues tasques. Amb el primer conveni es van detectar les necessitats formatives de la comunitat educativa en relació amb els drets de la infància, la qual cosa conduiria a l’elaboració d’una guia d’autoavaluació per als centres. El segon conveni va permetre dur a terme una investigació avaluadora de la implantació de la guia d’autoavaluació als espais educatius. El tercer conveni ha permès dur a terme una sèrie d’accions: (1) elaborar una guia per introduir l’enfocament de drets per a la protecció de la infància als centres educatius; (2) seguir amb la recerca avaluadora iniciada en el segon conveni; (3) identificar la presència dels drets de la infància i la ciutadania global en les titulacions de Magisteri i Educació Social de les universitats espanyoles.

Drets de la infància, enfocament de drets, formació inicial

GENER@T. PROGRAMA SOCIEDUCATIU PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN PARELLES ADOLESCENTS: IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ

Aquest projecte té la finalitat d’implementar i avaluar un programa orientat a la prevenció primària de la violència de gènere en parelles adolescents, especialment d’edats compreses entre els dotze i els catorze anys, per tal d’anticipar-se a les primeres relacions amoroses. El programa està dissenyat especialment per a la seva aplicació a l’àmbit educatiu formal, encara que per les seves característiques també pot aplicar-se a altres àmbits educatius no formals. El programa és una proposta nova pel seu enfocament, basat en la complementarietat de factors de risc i de protecció, i també per la seva estructura i avaluació. S’ofereixen eines i estratègies per desenvolupar una acció preventiva en violència de gènere des d’una visió holística, abastant tan la dimensió cognitiva com la actitudinal-emocional i la comportamental. La recerca vol donar veu als i les adolescents així com aproximar la ciència o coneixement científic/acadèmic en prevenció de la violència de gènere en l’adolescència a la pràctica professional dels docents.

Avaluació de programes socieducatius, prvenció, violència de gènere, adolescència

LA REUNIFICACIÓ FAMILIAR COM A REPTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA: INVESTIGACIÓ, AVALUACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA SOCIEDUCATIU

La finalitat d’aquesta investigació és contribuir al coneixement científic dels processos socioeducatius de reunificació familiar de la infància i l’adolescència tutelada i les seues famílies. Els objectius són: (a) avaluar el programa Caminar en Família, un programa socioeducatiu per a la reunificació familiar en el sistema de protecció de la infància i l’adolescència; (b) identificar els criteris de bones pràctiques per a l’acció socioeducativa que fomentin la participació de les famílies i la visibilitat de la infància i l’adolescència en el seu procés d’acollida i de reunificació; (c) desenvolupar un model de formació per a la consolidació de la intervenció grupal en les pràctiques professionals socioeducatives adreçades a famílies i infància i adolescència amb pronòstic de reunificació. Aquest projecte I+D compta amb el finançament de la Direcció General d’Investigació Cinetífica i Tècnica del Ministeri d’Economía i Competitivitat.

Protecció a la infància, adolescència i família, avaluació de programes socioeducatius, reunificació familiar, metodologia grupal

ELS USOS DE LES PANTALLES EN ELS JOVES DELS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

El projecte vol avançar en el coneixement dels usos saludables i resilients de les pantalles en els joves dels centres de primària i secundària. El projecte té com a objectiu general conèixer els usos que els joves fan de diferents dispositius digitals, i identificar-ne els factors, les necessitats i els hàbits que aquests tenen a l’hora d’interactuar amb entorns en què intercedeixen les pantalles. L’anàlisi d’aquests tres aspectes es pretén abordar des de dues vessants: d’una banda, a partir de la recerca i l’anàlisi de la literatura cientificotècnica; de l’altra, mitjançant un estudi de camp que permetrà conèixer l’opinió dels joves dels centres de primària i secundària.

Resiliència, escola, promoció de la salut, joves, TIC

OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE LA CIUTAT DE LLEIDA

Aquesta recerca té la finalitat d’estudiar la situació de la infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida. Bianualment s’elabora un informe que presenta l’estat de la infància i l’adolescència que viu a la ciutat en relació amb cinc àmbits: educació, serveis socials, salut, oci i participació. En aquest projecte hi participen investigadors de la Universitat de Lleida i professionals de l’Ajuntament de Lleida, amb els següents objectius: (a) informar sobre la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat de Lleida; (b) evidenciar el punt de vista d’infants i adolescents i el dels altres agents implicats des d’un procés participatiu; (c) concretar les percepcions, l’adequació dels recursos, les necessitats, les potencialitats i les propostes de millora en cada àmbit d’estudi.

Infància, adolescència, educació, salut, oci, participació, serveis socials

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies